Privacy

Vooraleer we beginnen aan de Privacy Policy enkele definities:

De Deeluitgeverij: De Deeluitgeverij BV, gevestigd te 2060 Antwerpen aan de Duboisstraat 50, uitgever van For Girls Only! magazine.

Cookies: kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat (desktop, tablet of mobile) bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

Data: gegevens van de bezoekers.

Google Analytics: een applicatie van Google die De Deeluitgeverij BV gebruikt om het verkeer van, op en naar de website te tracken en te analyseren.

Derden: een andere partij dan De Deeluitgeverij BV.

1.    Verzamelde informatie en hoe wordt die verzameld?

Google Analytics: 

Google Analytics verzamelt gegevens van websitebezoekers en geeft ze aan De Deeluitgeverij. Op haar beurt kan De Deeluitgeverij statistisch analyseren welke categorieën van mensen de website bezoeken en kan ze de website optimaliseren aan de hand van de resultaten. Google Analytics verzamelt:

–       Locatie

–       Apparaat

–       Browser

–       Besturingssysteem

–       Serviceprovider

–       IP-adres (het laatste octet is gemaskeerd)

Ook verzamelt Google Analytics volgende gegevens. Deze bepalen ze aan de hand van uw surfgedrag door cookies op te slaan.

–       Leeftijd

–       Geslacht

–       Surfgedrag

–       Interesse

Nieuwsbrief:

–       E-mailadres

Abonnement op For Girls Only! magazine:

Wanneer u zich inschrijft op een abonnement, verzamelt Idecom Media persoonsgegevens om het abonnement te kunnen verzorgen. Meer info vindt u bij de Algemene Voorwaarden.

2.    Waarom heeft De Deeluitgeverij persoonsgegevens nodig?

De Deeluitgeverij verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

–       Verzenden van onze nieuwsbrief (mits uitdrukkelijke toestemming)

–       Verzenden van uitnodigingen op evenementen georganiseerd door De Deeluitgeverij

–       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

–       De Deeluitgeverij analyseert het gedrag van de bezoekers op de website om daarmee onze website te verbeteren.

–      Het beantwoorden van vragen gesteld via het contactformulier

3.    ActiveCampaign

De Deeluitgeverij maakt gebruik van ActiveCampaign. Deze software dient voor e-mailmarketing automation. De Deeluitgeverij gebruikt die om nieuwsbrieven te versturen.

Wanneer u zich inschrijft op de website for-girls-only.be voor de nieuwsbrief van For Girls Only! Magazine, worden uw opgegeven gegevens in ActiveCampaign opgeslagen.

4.    Hoe beveiligt De Deeluitgeverij de verzamelde persoonsgegevens?

De Deeluitgeverij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@deeluitgeverij.be.

5.    Derden

De Deeluitgeverij deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

De Deeluitgeverij deelt uw gegevens uitsluitend met:

–    Idecom Media NV. (abonnementenbeheerder)

–    ActiveCampaign (Direct Mailing application)

–    STRAK (beheerder website)

De Deeluitgeverij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6.    Cookies

De Deeluitgeverij gebruikt cookies om:

–       De technische werking van de website te optimaliseren

–       Het gebruik te vergemakkelijken

–       Voorkeursinstellingen te onthouden

–       Analyseren van websitegebruik (Google Analytics)

Cookies zijn kleine stukjes tekstbestanden die worden gedownload op het gebruikte apparaat bij bezoek van de website. Elke keer dat dezelfde website wordt bezocht, wordt het apparaat herkend.

U kan uw browserinstellingen wijzigen en cookies uitschakelen. Via volgende links kan u per browser meer informatie vinden over cookies:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera Browser

Safari

Internet Explorer

8.    Google Analytics

Om uw bezoek te optimaliseren, maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij worden er cookies op onze website geplaatst en hebben wij de nodige maatregelen getroffen om uw privacy te garanderen.

·      De Deeluitgeverij heeft een bewerkersovereenkomst gesloten met Google

·      De Deeluitgeverij heeft het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd

·      De Deeluitgeverij. maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

·      De Deeluitgeverij maakt gebruik van cookies voor Google Analytics

Wenst u liever niet dat Google Analytics gegevens verzamelt, dan kan u deze op volgende manieren blokkeren: 

·      U kan Google Analytics blokkeren in uw browser(s). Dat kan via de browser-add-on voor Google Analytics. Meer info over de privacy van Google Analytics, vindt u hier.

·      U kan via uw Google-account de door u bezochte sites en apps bekijken en indien gewenst bewerken.

·      U kan via de incognitomodus in de browser surfen op het internet zonder dat de websites gegevens van u opslaan.

9.    Welke controle heeft u op de verzamelde persoonsgegevens?

U heeft alle controle over de door De Deeluitgeverij verzamelde gegevens. Indien u wenst, kan u via een simpele e-mail uw gegevens opvragen, wijzigen of verwijderen. Voor alle informatie kan u terecht op privacy@deeluitgeverij.be

10. Duur verzamelde gegevens

De Deeluitgeverij zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn is 5 jaar.

11.Contactgegevens 

Bij For Girls Only! magazine houden we van feedback, en al zeker als we er iets aan kunnen doen. Voor opmerkingen en vragen omtrent uw privacy op for-girls-only.be kan u altijd hier terecht:

De Deeluitgeverij BV

Duboisstraat 50, 2060 Antwerpen

+32 3 680 24 97

privacy@deeluitgeverij.be